NOFY126 Klasická elektrodynamika

Skriptá a materiály (doktor Ledvinka)

Skriptá a materiály (prof. Krtouš)

Skriptá, učebnice, knihy a teoretické materiály (jiné zdroje)

Odporúčam pozrieť aj odkazy pre Elektrinu a magnetizmus, Klasická elektrodynamika na tento predmet niekde nadväzuje, niekde ani nie.

Příklady (jiné zdroje)

Všeobecné zbierky

Knihy z NTK alebo knižnice v Tróji

Jednotlivé témy