Summary: odkazy na příklady a materiály: ODR, číslené řady, mocninné řady, metrické prostory, diferenciální počet funkcí více proměnných, klasický variační počet

NOFY152 Matematická analýza 2

Skriptá a materiály (prof. Málek)

Skriptá a materiály (doc. M. Pokorný)

Skriptá a materiály (doktor D. Pokorný)

Skriptá a materiály (jiné zdroje)

Příklady (jiné zdroje)