{{Potřebuje revizi}} Karolinky jsou dvě knížky, které určují pravidla RPG hry zvané studium na Matfyzu. Obě jsou dostupné na stránkách Matfyzu.

Oranžová Karolínka ::

Oranžová Karolínka obsahuje především informace o studiu (včetně doporučeného průběhu studia nebo třeba povinných předmětů) a další povinnosti (například, že abyste mohli obhajovat bakalářskou práci, musíte ji nejprve napsat).

Pro celé vaše jedno studium je platná Oranžová Karolínka, která vyšla s vaším nástupem do tohoto studia.

Bílá Karolínka ::

Bílá Karolínka je seznamem všech vyučovaných, ale i nevyučovaných předmětů na Matfyzu včetně všech prerekvizit, korekvizit, záměnností a neslučitelností. Její úlohu částečně přebírá SIS, ve kterém se tyto údaje dají také najít.