Syntax highlighting of Karolínky

{{Potřebuje revizi}}
Karolinky jsou dvě knížky, které určují pravidla RPG hry zvané [studium](Studium) na Matfyzu. Obě jsou dostupné na [stránkách Matfyzu](http://www.mff.cuni.cz/).

Oranžová Karolínka
:: 

Oranžová Karolínka obsahuje především informace o studiu (včetně [doporučeného průběhu studia](Doporučený%20průběh%20studia) nebo třeba povinných [předmětů](Předměty)) a další povinnosti (například, že abyste mohli obhajovat [bakalářskou práci](Bakalářská%20práce), musíte ji nejprve napsat).

Pro celé vaše jedno studium je platná Oranžová Karolínka, která vyšla s vaším nástupem do tohoto studia.

Bílá Karolínka
:: 

Bílá Karolínka je seznamem všech vyučovaných, ale i nevyučovaných [předmětů](Předměty) na Matfyzu včetně všech prerekvizit, korekvizit, záměnností a neslučitelností. Její úlohu částečně přebírá [SIS](SIS), ve kterém se tyto údaje dají také najít.