Tipy pro prváky

Odkazy

Užitočné odkazy pre prvákov od spolu Matfyzák nájdete tu.

Podcasty z matfyzu: tipy pre prvákov na fyzike a tipy pre prvákov na matematike a informatike.

Pred nástupem na matfyz

Ako sa spoznať matfyzáka a ďalšie vtipné príhody si môžeš prečítať tu.

Otázky ohledně přihlášek, přijímaček, odpuštení přijímaček, zápisu...

Odporúčam si poriadne prečítať stránky matfyzu pre uchádzačov. Dátumy podania prihlášok, odpustenia od prijímacích skúšok, konania prijímačok a zápisu na matfyz sa líšia každý rok a pre rôzne odbory alebo študijné programy to môžu byť aj iné dni.

Výber koleje vzhledem k budovám Matfyzu

Matfyz má po Prahe viacero budov, ich zoznam nájdeš tu. Je veľmi možné, že výuku nebudeš mať len v jednej z nich. Prváci majú často veľkú časť výuky v Impakte na Tróji - je to nová budova s prednáškovou miestnosťou s najväčšou kapacitou na matfyze (miestnosť N1). Ak nastupuješ na odbor, kde vás bude menej (učiteľské odbory, bioinformatika, matematické modelovanie), pravdepodobne v N1 nebudeš mať prednášky. Budovy podľa odborov:

  • matematici: Karlín a Karlov,

  • informatici: prváci Trója (je vás veľa v prváku), inak Malá strana,

  • fyzici: Trója, Karlov.

  • všetci: telocvik na Hostivaři.

Prvákom informatikom a fyzikom odporúčam kolej 17.listopadu, ktorá je blízko areálu Trója.

Seznamovák na Albeři - Co to je? Musím tam jet?

Každoročne (okrem čias pandémie) sa usporiadava pre budúcich prvákov zoznamovací kurz. Je rozdelený do turnusov podľa oborov a stretneš sa tam so svojími budúcimi spolužiakmi z kruhu. Náplňou sú zoznamovacie a športové aktivity, besedy o štúdiu, knižniciach, zápise predmetov, a pod, koncert, nepovinné ranné plávanie v jazere, hranie doskových hier... Účasť nie je povinná, ale odporúča sa. Viac info na stránkach matfyzu.

Zápis a první dny ve škole

Zápis na matfyz, získaní ISICu a hesla do CAS/SIS

Zápis předmětu v SISu

Podrobný návod na stránkach spolku Matfyzák nájdeš tu.

Začátek akademického roku

Školský rok začína všeobecne na Univerzite Karlovej (UK) a zvlášť na Matfyze neskôr ako doteraz na strednej začínal školský rok. Na UK si každá fakulta stanovuje svoj vlastný začiatok akademického roka vzhľadom k sviatkom a prázdninám (ak napr. výjde nejaký štátny sviatok viackrát na piatok, tak je možné, že sa žačne ademický rok už v piatok, nie v pondelok). Obyčajne je to posledný septembrový týždeň (posledný týden v září) alebo prvý októbrový (první řijnový). Presné info pre daný rok je v Harmonograme akademického roku.

Menzy a možnosti stravovaní

Menzy sú školské jedálne, viac o ich fungovaní a FAQs nájdeš na wiki stránke o nich. Zoznam student-friendly reštaurácií nájdeš tiež na wiki alebo sa môžeš spýtať starších spolužiakov. Rovnako na wiki nájdeš aj nejaké recepty v sekcii Stravovaní medzi Tipmi.

První den ve škole: je nejak speciálni?

Možno ste boli zvyknutí zo strednej, že prvý deň riaditeľ či riaditeľka čítali nejaké prejavy, dostávali ste knihy a boli ste doma ešte pred obedom. Na vysokých školách a univerzitách nič také nie je, idete na prvú hodinu (prednášku alebo cvičenie), ktoré máte v daný deň v rozvrhu.

Jak získam učebnice a knihy? Je potřebné si ich kupovat?

Zoznam učebníc a kníh je v SISe v časti Sylabus. Pozor, nie všetky sú potrebné. Prednášajúci na prvej hodine zvyčajne hovorí, ktoré knihy a učebnice je potrebné si naštudovať (obyčajne je to jedna-dve) a ktoré sú doplnkový materiál. Na rozdiel od napr. medikov si matfyzáci nemusia knihy kupovať, ak nechcú. Veľa z nich vám pošlú vyučujúci ako pdf súbor (ak je to skriptum, ktoré oni sami píšu a ešte ho nevydali), dajú sa nájdsť na internete ako voľne dostupné alebo ich v knižniciach MFF, hlavne v Půjčovne skript a učebnic v areáli Trója v budove Impakt.

Studentští průvodci a kruhová setkání

Od akademického roku 2020/2021 byl na fakultě zaveden program na podporu studentů prvního ročníku bakalářského studia. V rámci tohoto programu je každému studijnímu kroužku studentů prvního ročníku přidělen jeden starší student a jeden pedagogický pracovník (vedoucí učitel skupiny - VUS). Jejich cílem je pomáhat studentům v jejich prvním roce studia na vysoké škole. Obyčejně kontaktují svůj kruh týden nebodva týdny před začátkem semetru. Studentští průvodci pravidelně organizují schůzky svěřených studijních kroužků. Tyto schůzky probíhají od začátku semestru vždy jednou za dva, případně za tři týdny po domluvě studentského průvodce s daným kruhem. V případě přechodu na distanční výuku průvodce zprostředkuje (distanční) setkání studentů svého kroužku. Studenti mají dále možnost kontaktovat své průvodce i mimo uvedené schůzky, klást jim aktuální otázky a žádat je o radu. Více na stránkách akademického senátu

Doprava v Praze a mezi budovami

Imatrikulace a Beánie

Imatrikulácia (obyčajne) nie je povinná, ale je to zaujímavá oficiálna udalosť, kedy dekanovi fakulty sľúbiš, že budeš poctivo študovať. Tradične sa koná v historickej budove, ktorá je súčasťou rektorátu. Nie je povolené (obyčajne, môže sa to časom zmeniť) si so sebou zavolať rodinných príslušníkov alebo kamarátov. Dress code: muži oblek s kravatou/motýlikom, ženy šaty alebo blúzka s nohavicami/sukňou. Je to oficiálna udalosť, džínsy a podobné bežné oblečenie sú nevhodné. Informácie od UK ohľadom imatrikulácie nájdeš tu a tiež ti príde a-mail zo študijného oddelenia.

Beánia je zábavné vítanie prvákov, ktoré sa odohráva večer v deň imatrikulácie tradične v areáli Trója. Organizuje ju spolok Matfyzák, účasť tiež nie je povinná, ale je to fajn možnosť zoznámiť sa so spolužiakmi, byť Jarníkovaný, počúvať a zatancovať si v sprievode živej kapely, napísať do zbierky matfyzácku hlášku... Dress code: pohodlnejšie oblečenie, nemusí byť už také oficiálne ako doobeda na imatrikulácii. Odkazy na minulé Beánie na stránkach spolku Matfyzák: 2022, 2023.

První zkouškové: zápočty a zkoušky

Co je Kz, Z, Z+Zk a Zk u předmětu?

V SISe pri predmete je v riadku Rozsah, examinace uvedené napr. zimní s.:2/2, Z+Zk. To znamená, že predmet sa vyučuje v zimnom semestri, má 2 hodiny prednášky a 2 hodiny cvičenia, a ak chceš ho absolvovať (tj. získať kredity), tak musíš spraviť zápočet (Z) a potom skúšku (Zk). Zápočet má len výsledok absolvoval/neabsolvoval, klasifikovaný zápočet (Kz) sa známkuje (1,2,3, a 4 znamená neprospel/a). Zápočet a klasifikovaný zápočet sa udeľujú za prácu počas semestra. Po semestri je skúškové obdobie (tak mesiac a pol) počas ktorého získaš skúšku. Ak je pri predmete Zk tak potrebuješ na jeho dokončenie len skúšku bez zápočtu.

Jak získam zápočet?

Pri každom predmete je to rôzne, cvičiaci to povie na začiatku semestra. Obyčajne je to za odovzdanie domácich úloh a napísanie dvoch zápočtových testov nad určitý počet bodov (percent) v priebehu semestra a iekedy aj dochádzku. Ale podmienky sa pre rôzne predmety rôznia. Rôzne cvičenia jedného predmetu by mali mať rovnaké podmienky získania zápočtu: ak chodím na Matematickú analýzu k cvičiacemu X a u neho získam zápočet za úspešné napísanie dvoch testov, tak cvičiaci Y nemôže požadovať napísanie troch testov.

Jak získam zkoušku?

Pri predmetoch Z+Zk je potrebné (až na pár výnimiek) pred skúškou získať zápočet. Ak máš zápočet, tak sa v SISe v sekcii Termíny zkoušek - přihlašovaní zapíšeš na termín skúšky a prídeš tam. Skúšky obyčajne pozostávajú z nejakého testu a potom ústnej časti. Test môže byť rozdelený na dve časti: typicky matematická analýza má najprv početnú časť (pár príkladov na spočítanie) a potom teoretickú časť (napísanie definíc, viet a dôkazov) a potom niekedy aj ústne doskúšanie - to závisí na vyučujúcom. Niektoré predmety majú teoretickú časť vo forme otázky, ktorú si potiahneš alebo dostaneš a následne ju rozprávaš vyučujúcemu - trochu ako maturita: v miestnosti okrem teba, vučujúceho a ďalšieho spolužiaka/spolužiačky, ktorý/á si píše prípravu obyčajne nikto nie je. A niektoré predmety nemajú početnú časť, len teoretické ústne preskúšanie. O tom, ako to bude vyzerať u tvojho predmetu ťa vyučujúci informuje buď na začiatku roka alebo pred skúškovým.

Co když neudělám zápočet nebo zkoušku?

Na získanie zápočtu a skúšky máš tri pokusy: tj. zápočtový alebo skúškový test si môžeš napísať maximálne trikrát (raz je riadny termín - 1.pokus, potom opravný - 2. pokus a potom druhý opravný - 3. pokus). Ak sa ti to nepodarí ani na tretí pokus, musíš predmet opakovať, ak vyučujúci nerozhodne inak: napr. niektorí cvičiaci pri neúspešnom napísaní testu dávajú bonusové domáce ulohy.

Co je kontrola kreditů?

Po prvom úseku štúdia (tj. prvom semestri a skúškovom) a potom vždy na konci akademického roka si musíš v SISe spraviť Kontrolu kreditov pre postup do ďalšího useku studia. Inak povedané, musíš nazbierať odstatok kreditov, aby si mohol/a študovať ďalej. Jednotlivé počty kreditov z povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov nájdeš v Karolínke (tak voláme Studijní plány).

Co když nemám dost kreditů?

Nemôžeš pokračovať ďalej v štúdiu po kontrole kreditov :( . Ak máš nejaký vážny dôvod, prečo si nezískal/a dostatok kreditov, môžeš požiadať o Individuálny studijný plán (ISP).