Summary: Materiály ku kurzu Špeciálnej teórie relativity, pre fyziku bc, 2. ročník.

NOFY023 Speciální teorie relativity

Skriptá a materiály přednášejících

Stránka predmetu od ÚTF obsahuje prehľad všetkých informácií.

Prednášky sa striedajú v dvoch cykloch: jeden rok prednáša doc. Semerák a dr. Svítek, ďalší rok prof. Krtouš. Pri pozeraní prednášok "druhého cyklu" je potrebné si skontrolovať aktuálny sylabus - každý vyučujúci kladie dôraz na iné témy a informácie, nemusí stihnúť odprednášať rovnaké množstvo látky ako minulý rok odprednášal iný vyučujúci.

doc. Semerák a dr. Svítek

prof. Krtouš

  • Stránka kurzu - videonahrávky, prípravy prednášajúceho, dodatky pre záujemcov, odborné články.

Skriptá a materiály - jiné zdroje

Příklady - jiné zdroje

Užitečné odkazy