Syntax highlighting of NOFY023

# NOFY023 Speciální teorie relativity

<{Box(infobox)}>
|K    |V    |
|-----|-----|
| Učitelé: | [doc. Oldřich Semerák](https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/lide?hdl=474) |
| | [RNDr. Otakar Svítek, Ph.D.](https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/lide?hdl=3455) |
| | [prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.](https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=12454) | 
| Stránka v SISu | [Odkaz](https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NOFY023) |
<{/Box}>

## Materiály (doc. Semerák)

- [Skriptum od doc. Semeráka](http://utf.mff.cuni.cz/~semerak/STR.pdf)


## Materiály (dr. Svítek)

- [Stránka dr. Svítka - prednášky zo ZS 2020, prednášané dr. Svítkom a doc. Semerákom](https://utf.mff.cuni.cz/~svitek/education/STR/)
- pri pozeraní prednášok "druhého cyklu" je potrebné si skontrolovať aktuálny sylabus - každý vyučujúci kladie dôraz na iné témy a informácie, nemusí stihnúť odprednášať rovnaké množstvo látky ako minulý rok odprednášal iný vyučujúci...## Materiály (Prof. Krtouš)

- [Stránka prof. Krtouša - prípravy na hodiny, odkazy, nahrané prednášky a dovysvetľujúce dodatky k prednáškam, literatúra](http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NOFY023/)
- pri pozeraní prednášok "druhého cyklu" je potrebné si skontrolovať aktuálny sylabus - každý vyučujúci kladie dôraz na iné témy a informácie, nemusí stihnúť odprednášať rovnaké množstvo látky ako minulý rok odprednášal iný vyučujúci...


## Skriptá a materiály (jiné zdroje)


## Příklady (jiné zdroje)