NAIL028 Úvod do robotiky

Materiály

Úkoly

  1. Esej o asimových zákonech

  2. Lineární transformace

  3. Napsat program co vizualizuje pohyb manipulátoru v 3d prostoru (nakreslit trajektorii a vyrobit gif zachycující pohyb)

  4. Vyfotit vysokozdvižné vozidlo a popsat ho DH tabulkou

  5. Pro každý ze 4 popisků podvozků robotů spočítat délku trajektorie, kam dojel, jak bude natočený a nakreslit trajektorii.