Kolej 17. listopadu

Celý komplex budovy koleje a menzy 17. listopadu je tvořen dvěma bloky koleje (budovy A a B) a budovou Fakulty humanitních studií, bývalé menzy (budova C). Pod všemi budovami se nachází rozsáhlý suterén, kde je umístěna menza, technické zázemí koleje, sklady prádla, tělocvična, hudební zkušebna, kotelna, dílny a spousta dalších různě využitých či zcela nevyužitých prostor.

Budovy A a B jsou v suterénu spojeny průchozí cestou, zpočátku hůře nalezitelnou.

Budova A

Budova A je větší z obou budov (20 pater + přízemí), blíže k cestě. Doprava je zajišťována čtyřmi výtahy (většinou jezdí jenom tři, v době největší potřeby i méně) a dvěma požárními schodišti potaženými linem. Na koleji existuje nepsané pravidlo (psané doporučení) nejezdit výtahem z přízemí do 3. (a nižšího) patra, nepoužívat výtah na přejezd do sousedních pater a analogicky nejezdit z 5. a nižšího patra do přízemí, také jezdit do -1 mimo doby oběda není slušné. Kromě toho, že tyto cesty jsou po schodech opravdu rychlejší, dodržováním těchto pravidel si ušetříte vražedné pohledy od zbytku výtahu, který obvykle jede do dvouciferných pater. Samozřejmě se připouští výjimky, ať už ze zdravotních důvodů, fyzického vyčerpání či podobně opodstatněného důvodu.

Okna pokojů jsou orientována buď na východ, s malebným výhledem na magistrálu, nebo na západ s výhledem na FHS a tunel Blanka (resp. na kolonu před portálem). Východní strana je pro velkou část obyvatel populárnější, jelikož v letních měsících pálí do oken pouze ranní slunce.

Na dvacátém patře v budově A se tradičně, ač většinou bez povolení, pořádají tak dvakrát do roka chodbovice – párty na chodbě. Aby byli všichni ušetřeni starostí s oprávněnými stížnostmi, raději se tam vůbec nestěhujte, pokud víte, že by vám to vadilo.

Jedna smutnější informace zde musí také zaznít, ač se tónem nehodí do veselého zbytku kuchařky. V roce 2008 ukončil svůj život student skokem z 19. patra budovy A, obdobně skončil v roce 2016 i život studenta ze 16. patra. Nelze k tomu dodat nic jiného než – nedělejte to.

Budova B

Budova B je ta menší z budov (16 pater + přízemí), kdysi bývala synonymem vyšší životní úrovně, ale to už nějakou dobu neplatí.

V podzemí je místnost Kolejní rady, klavír, posilovna a cestou k Áčku hudební zkušebna. V přízemí pak sídlí kolejní obchůdek, studovna, ekumenická místnost a jeden ze sedmi vedoucích správy KaM (podorgán ředitele KaM).

Doprava je zajištěna dvěma malými výtahy a výtahem evakuačním, ten jako jediný jezdí do 16. patra. Je tu také požární schodiště, pro velký úspěch opět potaženo linem. Oproti výtahům na budově A, kde se můžete setkat s cedulkou „MIMO PROVOZ“, se zde můžete setkat s cedulkou „VÝTAH V PROVOZU“. Skrytý význam této cedulky ponecháme pozornému čtenáři za domácí cvičení.

Pokoje mají výhled buď na východ, tedy na Miladu (rozpadlá budova, kterou nedávnou koupila UK a má s ní jisté tajné plány), nebo na západ do stráně. Oproti západní straně budovy A jsou nižší patra západní strany kryta strání před ostrým sluncem.

Budova Fakulty humanitních studií (bývalá budova C)

Budova je již využívána k výuce a k různým jiným akcím. Přestavba vyšla zdárně, ale občas se stane, že odpadne při silném větru sklo z fasády. Proto je budova v okolí často opáskovaná.

Magistrála

Magistrála vede z Jižního Města na Prosek. Je opravdovým požehnáním naší koleje. Ničí naše uši a otravuje naše plíce. Je použitelná na mnoho způsobů. V zimních měsících nám poskytuje rozptýlení, když sledujeme boj silničářů o udržení sjízdnosti této důležité komunikace. Ve zkouškovém období a při výuce cizích jazyků se bavíme počítáním projíždějících aut. Navíc poskytuje blahodárný nízkofrekvenční zvuk přispívající ke klidnému usínání. Její osvětlení v noci připomíná řecké písmeno epsilon.

Skoro každé ráno na magistrále vzniká fronta spěchajících řidičů, pohybující se rychlostí pomalého chodce. Na psychiku některých pak působí příznivě, mohou-li zdeptané řidiče pěšky předcházet.

K magistrále se po nekonečných letech stavby a průtahů připojil i tunelový komplex Blanka. V odpoledních hodinách před jeho vjezdem a za jeho výjezdem obvykle vzniká kolona.

Technické speciality

Zlí jazykové tvrdí, že otevře-li se daný nadkritický počet oken nad sebou, kolej spadne. Zatím to však nebylo experimentálně ověřeno. Sama budova má podobné vlastnosti jako komín. Zatímco v nejnižších patrech bývala zima, v osmnáctém patře nebylo dokonce ani v neizolované budově za největších mrazů vůbec potřeba otevírat topení (problémy byly pochopitelně opačné, topení obvykle nešlo zavřít).

Meteorologové vám jistě rádi vysvětlí, proč celá kolej funguje jako větrná hůrka. Zatímco v celé Praze fouká jen mírný větřík, kolem Áčka stojí matfyzáci, kteří se snaží v silných poryvech větru alespoň udržet se na nohou. Ti šťastnější občas udělají i malý krok dopředu. Celá cesta kolem (kratší!) stěny Áčka trvá až několik minut, vydrží jen ti nejodolnější. Po několika větrných dnech i nejtvrdohlavější matfyzák pochopí, proč není vždy dobré otevírat okna na ventilaci bez ověření, že nebude třeba zapotřebí celé buňky k jeho zavření.

Stavební práce na koleji (či v její blízkosti) všeobecně začínají se zkouškovým obdobím; těžko říci zda náhodou či úmyslem. Ať už to bylo budování protipovodňových opatření v zimě 2009, zmíněná přestavba vestibulů v létě 2009, pokládání základů pro budovu pod kolejí v létě 2014, stavba tunelu Blanka anebo přestavba budovy C.

Internet

V současnosti je ubytovaným zdarma k dispozici wifi nebo kabelové připojení přes EDUROAM. Celá kolej pak má desetigigabitové připojení do PASNETu (agregace je tedy cca 1:10). Tomu se většinou říká (z historických důvodů) prostě KolejNet.

Pozor, pokud přestanete být studentem, (i např. než se později zapíšete na magisterské studium) tak vám dočasně eduroam seberou.

Eduroam

Připojení na eduroam je podstatně snažší než ke KolejNetu. Při zápisu byste měli dostat heslo k CASu, kde si mužete poté nastavit heslo na eduroam. Dále již vše funguje, jako když se přihlašujete na jakoukoli EDUROAM wifi. Pozor, přihlašovací jméno je ve tvaru: jméno@cuni.cz nebo čísloisicu@cuni.cz

Opravy závad

Opravy na naší koleji, kupodivu, probíhají docela rychle. Nejdůležitější je zapsat poruchu na vrátnici na lísteček. Opravná akce probíhá asi takto: ráno zapíšete do sešitu tekoucí sifon u umyvadla. Kolem poledne se na pokoji objeví zámečník a ujistí vás, že na tohle je potřeba instalatér. Areál koleje je velký, takže než je instalatér nalezen, má po směně. Druhý den ráno se dostaví instalatér. Zkonstatuje, že záchod je v pořádku a zanechá vám o tom vzkaz. Můžete tedy znovu připomenout na vrátnici, že stále protéká sifon. Takto lze závadu obecně vyřešit, protože instalatérovi po nějaké době dojdou výmluvy a sifon opraví. Obecně platí, že máte-li jakoukoli závadu (včetně maličkostí typu ucpaný odpad, nefunkční klíč od skříně či zavzdušněné topení), napište to do závad. Až na závady vyžadující výměnu (může se stát, že díly nejsou na skladě, a tedy si budete muset počkat, dokud se neobjednají) je problém obvykle vyřešen do druhého dne.

Hlavně nic neopravujte sami!

Kolejní rada

Kolejní radu, svůj samosprávný orgán, který zastupuje zájmy ubytovaných proti zájmům vedení koleje, si volí na koleji ubytovaní studenti. Na jejích webových stránkách najdete spoustu užitečných věcí – telefonní seznam, formuláře, provozní řády, výtahovou etiketu, otevírací doby, simulátor rozestavování nábytku a mnoho dalšího. Adresa: listopad.koleje.cuni.cz. Kolejní rada každý druhý rok pořádá řádné volby a ve výjimečných případech doplňovací volby v mezičase. Řádné volby se konají na podzim, máš-li tedy pocit, že by ses rád zapojil do zkvalitnění života na koleji, nezapomeň včas podat kandidaturu.

Zamlouvání pokojů

Zámluvy probíhají přes portál rehos. V případě různých problémů neváhejte kontaktovat ubytovací kancelář.

Pokoje na východní straně mizí s překvapivou rychlostí a vězte, že brzy je již téměř každá buňka na této straně obsazena alespoň jedním člověkem.

Celé se to netýká studentů, kteří na koleji bydlí i přes prázdniny, neboť ti si mohou pokoj, na kterém právě bydlí, zamluvit již v červnu/květnu při podpisu smlouvy na celý další rok.

Z důvodu příchodu GDPR (a lenosti KaM něco programovat) jsou všichni studenti ubytováni do stejných pokojů jako v předchozím roce. Noví obyvatelé jsou do pokojů přiděleni náhodně.

Co si lze půjčit

U vrátného si můžete zapůjčit klíče od prádelny či sušárny (praček je řádově méně než sušáren, navíc pračky se postupem času rozbíjejí), stejně jako vysavač, žehličku a pumpičku na kolo. Na prádelny a sušárny bývá fronta, občas je lepší předem na vrátnici zavolat.

Pro uschování jízdních kol slouží tzv. kolárny, které spravuje kolejní rada. Jsou skoro na každém druhém patře, ale některé pořád plné. Kontakty na správce najdete na stránkách kolejní rady.

Také máme na koleji knihovnu sci-fi a fantasy literatury. Nachází se ve dvacátém patře Áčka a je otevřená každé pondělí a středu od 19:00 do 20:00. Více informací najdete na jejích stránkách knihovna.krakonos.org, nebo na nástěnce kolejní rady u požárního výtahu na Béčku.

Svoboda na naší koleji

Je značná, téměř už taková, jakou bychom chtěli. Smí se (přesněji, je tolerováno) libovolně si přestavět pokoj a vyzdobit si ho dle libosti. Na základě vyhlášky magistrátu o čistotě hlavního města Prahy je však zakázána výzdoba oken. Rovněž na chodby a do výtahů je zakázáno cokoliv vylepovat. Taktéž je zakázáno lepit cokoliv, nebo, nedej bože, zatloukat hřebíčky do stěn či dveří; ale koho by ty holé zdi bavily…

Dřívější měsíční poplatek za elektrospotřebiče byl s velkou slávou zahrnut do ceny kolejného, přirozeně s patřičnou přirážkou. S běžnými spotřebiči tedy nebývá problém, jen na lednici potřebujete potvrzení lékaře.

Chov zvířat je střídavě zakazován a povolován hygieniky. Většinou je třeba souhlas alespoň spolubydlícího, občas celé buňky. A pak samozřejmě vedení koleje. Informujte se v ubytovací kanceláři.

Sportování

Z důvodu přerodu ve staveniště se v areálu koleje již nenachází hřiště na volejbal nebo nohejbal, dva basketbalové koše mezi Béčkem a Céčkem ani pseudohřiště na fotbal. Zkusit můžete tenisové kurty u řeky, kde ale platíte stejně jako ostatní (s kolejí mají společnou jenom polohu). Letité pokusy o změnu situace příliš ovoce nepřinesly, což je způsobeno zejména tím, že v okolí koleje není zcela jasné, co komu patří.

Pravidelně nefungující a nespolehlivé výtahy inspirovaly studenty k uspořádání několika forem běhu do schodů. Sportovněji zaměřený (a originálně pojmenovaný) je ten, při kterém se běží od menzy do 20. patra na čas (poslední rekord z podzemí do 20. patra je minuta a 36 vteřin). Druhou takovouto akcí je běh pravidelně pořádaný během zkouškového, který je vědomostní obdobou, kdy jsou po koleji rozmístěny otázky a na základě (ne)znalosti se mezi nimi týmy přesouvají. Obsahem otázek je především učivo z prvního ročníku napříč všemi obory.

Kuchařka

Kolej 17. listopadu má svoji vlastní podrobnou kuchařku v režii Kolejní rady. Najdete ji na adrese listopad.koleje.cuni.cz/kucharka.