Erasmus [WIP]

Stránka Matfyzu o zahraničním studiu

Stránka UK o studijních pobytech z roku 2021/2022

Na bakalářském studiu je typické, že si nelze uznat dostatek předmětů, kvůli rigiditě studijních plánů, což pak vede k čtyřletému studiu.