Syntax highlighting of Erasmus

# Erasmus [WIP]
[Stránka Matfyzu o zahraničním studiu](https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/zahranicni-studium)

[Stránka UK o studijních pobytech z roku 2021/2022](https://cuni.cz/UK-11178.html)

Na bakalářském studiu je typické, že si nelze uznat dostatek předmětů, kvůli rigiditě studijních plánů, což pak vede k čtyřletému studiu.