BDSMFF

BDSMFF je komunita lidí z akademického prostředí (především studentů matfyzu) se zálibou v praktikování teorie uzlů.

Založení

Logo BDSMFF

Komunita vznikla nejprve jako místnost v Anarchy sekci neoficiálního MFF Discord serveru, kde příznivci BDSM probírali témata kolem kinků a sexuálních zálib. Později se komunita kvůli charakteru probíraných tématik a větší bezpečnosti účastníků debat oddělila a vznikl samostatný BDSMFF server, na který probíhá pouze moderované přijímací řízení. Potenciální uchazeči o přijetí do komunity ale stále mohou pokládat otázky ohledně členství a podobně právě v této místnosti, která ovšem byla přesunuta do NSFW sekce MFF serveru.

Charakter serveru

Hlavním cílem komunity je sdílet informace a zkušenosti kolem všech zákoutí BDSM, nejen svazování, jak bývá častým mýtem. Server se snaží podněcovat přátelské a sdílné, otevřené chování s komunitou moderovanou diskuzí, která se může v bezpečném prostředí týkat kteréhokoliv citlivého, nebo intimního tématu, za účelem obohacení všech přítomných.

Přihlášení na server

Vzhledem k bezpečnostnímu riziku, které představuje nedostatečná anonymita a původ členů z MFF serveru, komunita pro přijetí na server vyžaduje krátké, představující pojednání o tom, proč se chce uchazeč stát její součástí, jaké má záliby, jak by rád přispíval a podobně.

Pro zájemce o pozvánku na server je postup následující:

 • Odeslat botovi na MFF discord serveru jménem @WlladBot soukromou zprávu

  • Soukromá zpráva musí začínat příkazem !BDSM_Application a pokračovat alespoň 100 slovy na téma popsané výše

  • Pokud zájemce splní podmínku počtu slov, jeho zpráva bude odeslána pouze jednomu, náhodně vybranému členu komunity, který má na starosti příjem nových členů. Pokud posuzující člen shledá zprávu dostatečně zajímavou pro přijetí, pošle žadateli pozvánku na server na jedno použití.

  • Pokud zájemce nesplní podmínku počtu slov, Bot ho upozorní a zpráva se neodešle

  • Pokud zájemce splní podmínku počtu slov, ale jeho zpráva neprojde skrz posuzujícího člena komunity, posuzující člen kontaktuje zájemce s návrhem na zlepšení, nebo doplňujícími otázkami. Zájemce pak bude požádán o další pokus.

   • Každý pokus, který zájemce odešle, bude revidován náhodně vybraným posuzovatelem, tudíž není jisté, že bude přuhlášku posuzovat ten samý člen, co ve kterémkoliv z předchozích pokusů

   • Pokud se zájemce pokusí počet slov obejít náhodně generovaným textem, copypastou, nebo jiným způsobem, který bude následně odhalen při revizi, zájemce nebude kontaktován

Po úspěšném přihlášení na server si nový člen může pomocí reakcí vybrat z rozsáhlého seznamu rolí, které definují jeho zaměření, úroveň zkušeností, nebo praxi v daných odvětvích BDSM a okamžitě se zapojit do komunitních rozmluv, pokládat otázky, navrhovat vylepšení aj.

Pravidla komunity

Kvůli bezpečnosti komunita přijala opatření, díky kterým se její členové nemusí bát probírat mezi sebou choulostivá témata:

 • Je zakázáno vynášet jakékoliv informace o konkrétních členech komunity za hranice serveru

  • Pokud přijde na tématiku serveru mimo jeho hranice, je možné s jistou mírou neurčitosti řešit o čem je možné mluvit, ale nikdy se nesmí zmínit kdo konkrétní něco konkrétního říkal, jaký má názor, přesvědčení atp.

 • Server je rozdělen mezi nové členy a členy verifikované, kteří mají přístup do nadmnožiny místností a tudíž možnost většího soukromí

  • Nový člen může o verifikaci zažádat prakticky kdykoliv a její schválení záleží na době strávené v komunitě a především na jeho aktivitě.

  • Toto opatření lépe chrání před případným porušením pravidla o vynášení informací některým z nových členů

tags: BDSM, MFF, BDSMFF, Open talk, Open debate, community, komunita, otevřená diskuse, kink