Školní email

Školní email je na Univerzitě Karlově hodně aktuální téma. Aktuálně není povinnost školní emaily na Matfyzu používat (a většina studentů je ani nepoužívá), ale probíhají snahy o větší přesunutí komunikace související s univerzitou a fakultou právě na tyto emaily [1].

Studenti mohou získat celou řadu emailů souvisejících s Matfyzem. Jeden je ale hlavní a funguje napříč celou UK.

Školní email od Microsoftu

Univerzita se rozhodla, že přejde do cloudu a vydala se cestou produktů společnosti Microsoft. Konkrétně M365. Každý student po svém zapsání do studia (a možná i dříve) obdrží emailovou schránku s adresou ukco@o365.cuni.cz (brzy bude možná změněno na login@stud.cuni.cz). UKCO je univerzitní číslo studenta a login je přihlašovací jméno do CASu. Do této schránky je možné se přihlásit například na adrese https://outlook.office.com/. Návod, jak se přihlásit, je možné najít na stránce věnované M365.

Další možné adresy

Studenti Matfyzu občas mohou získat další adresy.

@matfyz.cz

Každý zpřízněnec Matfyzu může získat emailovou adresu na doméně @matfyz.cz. Tato funguje jen jako přesměrování na adresu dle své vlastní volby. Stejným způsobem je i možné získat alias pro webové stránky.

@lab.ms.mff.cuni.cz

Uživatelé Malostranské laboratoře automaticky získávají i email na s adresou login@lab.ms.mff.cuni.cz. Zkontrolujte si, že se vám email správně přesměrovává tam, kam potřebujete. Nebojte, nikdo vám ale na něj psát nebude.

@jinonice.cuni.cz

Další email v doméně Jinonice je můžeš zřídit pomocí návodu zde. Neexistuje ale asi důvod, proč by to někdo dělal.

Zdroje

[1] https://cuni.cz/UK-9593.html