TODO

  • Přidat odkazy na open street maps fakultních budov

  • Nafotit pizzerii Einstein + vyfotit jejich menu