Summary: grantová agentura uk

GAUK

Grantová Agentura Univerzity Karlovy uděluje každoročně podporu ve formě grantů pro studenty magisterského a doktorského studia. Podmínky se rok od roku mírně liší, proto je vhodné zkontrolovat stránky agentury. Studentům poskytuje agentura podporu ve formě stipendií, školitelům ve formě jednorázového platu, dále pak je možné žádat o cestovní náklady či náklady na pořizování neinvestičního materiálu. Konkrétní částky se opět mění.

Typická timeline žádosti je následující

  • v říjnu až listopadu je potřeba žádost odeslat, zkontroluje ji fakultní grantový tým - je teda potřeba řídit se fakultním deadlinem, nikoliv univerzitním

  • v březnu až dubnu agentura rozhoduje o udělení/neudělení grantu

  • prostředky přidělené na daný rok je potřeba vyčerpat do posledního prosince daného roku

  • leden následujícího roku se podávají případné žádosti o pokračování (pro projekty, které trvají více než rok)

  • okolo dubna následujícího roku se podávají závěrečné zprávy

Formality

Stipendia si studenti často zadávají sami. To se děje v SISu v jiné než studentské roli. Pak se v modulu stipendia zadá nové stipendium, pro sebe jako studenta. Jako zdroj financování je potřeba zvolit zúčtovací číslo GAUKu (jiné, než číslo projektu). Toto číslo dostanete na smlouvě, kterou je potřeba v několika kopiích vytisknout a nechat prokolovat přes pracoviště, děkanát atd. Většinou s tímto procesem pomáhají sektretářky kateder.