Ať už hledáte příklady z Děmidoviče (Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy), kupce na hromadu krabic od pizzy nebo příležitost na balení holek, existuje mnoho úložišť a informačních kanálů, na které se obrátit. Ty z nich, které jsou specializované na matfyzácké potřeby, jsou uvedené v následujícím textu.

Elektronické zdroje

Wiki

Aby to nebylo jednoduché, existuje několik matfyzáckých wiki.

Elektronickou verzi kuchařky najdete na kucharka.matfyzak.cz. Na adrese wiki.matfyz.cz je sbírka nejrůznějších informací od matfyzáků a pro matfyzáky týkajících se studia (zápisky, poznámky, zadání dřívějších písemek, projekty, témata diplomek atd.), zkušeností s vyučujícími a předměty, studia v zahraničí, způsobu trávení volného času v Praze a dalších věcí. Na této wiki je spousta zastaralých stránek. Užitečné podstránky ale jsou Předměty se všemi předměty a Vyučující s vyučujícími.

Další, kdysi funkční, wiki je mff.lokiware.info. Teď už není aktulizovaná, ale dají se tam najít informace užitečné především pro studenty informatiky.

Fórum

Na forum.matfyz.info je (neoficiální!) fórum fakulty. Neocenitelný zdroj informací hlavně pro informatiky (ti ho založili), ale také pro matematiky i fyziky. Dozvíte se tam hlavně užitečné informace ke zkouškám, můžete se poučit ze zkušeností předchozích ročníků a hlavně sdílejte své zážitky pro budoucí generace. Kromě informací o zkouškách (včetně zadání), bakalářkách a podobných studijních otřesnostech tam najdete také nabídky práce, minifórum koleje, SKASu, studijního oddělení a nebo veselé pozvánky na akce ve volném čase.

SKAS

Studentská komora Akademického senátu posílá informace o dění na fakultě a v akademickém senátu formou informačních statusů na svém Facebooku a Instagramu. Kromě toho má web skas.mff.cuni.cz, kde lze nalézt i aktuální informace o změnách v předpisech, návody nebo výsledky studentské ankety za poslední roky.

Spolek Matfyzák

Na webu matfyzak.cz se objevují informace o chystaných akcích nebo si tu můžete objednat matfyzácké tričko, hrníček či placku a samozřejmě také přečíst a editovat tuto kuchařku.

Facebook

Pokud nejste odpůrcem tohoto informačního kanálu, doporučujeme sledovat stránky školy, fakulty, knihovny, dále Spolek MatfyzákSKAS MFF. Bydlíte-li na Koleji 17. listopadu, může pro vás být užitečná ještě skupina Koleje 17. listopadu.

Nastupující prváci mají založenou společnou skupinu, kde se jim sdílejí informace převážně od Spolku Matfyzáka, případně SKASu. Studenti z jednotlivých oborů či studijních kruhů si často zakládají i různé vlastní facebookové či discordové skupiny, kde si sdílejí informace o zkouškách, domácí úkoly a další užitečné věci. Velké skupiny (pro všechny prváky a pro každý program) jsme vám už založili a na konci naleznete QR kód pro přidání.

Sociální sítě

Mnoho informací se objevuje na sociálních sítích fakulty (Facebook, Instagram), univerzity (Facebook, Instagram) a Spolku Matfyzák (Facebook, Instagram).

Propagační akce Matfyzu

Informace o Matfyzem pořádaných akcích (obvykle pro středoškoláky a základoškoláky, ale nějaké i pro širokou veřejnost), můžete najít na další wiki, a to opmk.mff.cuni.cz. Je tam i kontakt, pokud byste se chtěli zapojit do propagačních akcí jako organizátoři. Propagační články se pak objevují na matfyz.cz.

Studnice vědomostí

Pokud jste informatici a máte přístup k Linuxové laboratoři, na /afs/ms/doc/vyuka je tzv. studnice vědomostí – různá PDF a další zdroje k různým předmětům.

Google

A samozřejmě platí – pokud něco nevíte nebo neumíte, nemusíte se to učit, stačí vám Google.

Matfyzácké mailové konference

Jsou mailingovým listem, ve správě odpovídajícího oddělení. Konference stud-l zprostředkovává informace od studijního oddělení a poradenských pracoviště směrem ke studentům. Budete tak dostávat mailem zprávy o vyhlášení různých grantů, soutěží, úředních hodinách na SO, ale rovněž o plánovaných seminářích a akcích pro studenty mimo rámec výuky. Registrovat se však musíte sami prostřednictvím lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/stud-l.

Matfyz FAQ

Máte pocit, že podobný dotaz ze života na Matfyzu už třeba někdo položil? Pak možná visí i s odpovědí na Matfyz FAQ faq.matfyz.cz!

Nástěnky

Na nástěnkách SKASu (všude krom koleje), kolejní rady (na koleji), oddělení pro vnější vztahy a propagaci (hlavně nabídky prací a brigád), Spolku Matfyzák (na koleji) či studijního oddělení (na Karlově) bývají důležité (a zřídka i naprosto nedůležité) informace týkající se dané oblasti. Na nástěnkách jednotlivých kateder naleznete náměty na bakalářské a magisterské práce či úmluvy na výběrové přednášky. Na ostatních nástěnkách se dozvíte, kdo prodá skripta, kdo koho doučí, co promítají pražská kina, jaká zajímavá zaměstnání pro studenty nabízí různé firmy nebo od koho levně koupíte kolečkové brusle.

Knihovna MFF

Knihovna MFF je rozčleněna na 3 oddělení (matematické, fyzikální a informatické). Oddělení fyzikální se nachází v budově Ke Karlovu 3 (v prvním patře), oddělení matematické v budově Sokolovská 83. Nejmladší je oddělení informatické – sídlí v budově na Malostranském náměstí 25. Zde také najdete fond knihovny lingvistiky. Další, pro studenty nepostradatelnou knihovnou, je Půjčovna skript a učebnic – tu naleznete na Troji, v suterénu budovy IMPAKT v Holešovičkách 2. V ostatních budovách v Troji pak naleznete i další, dílčí knihovny jednotlivých fyzikálních ústavů.

Dalším důležitým zdrojem informací pro studium jsou nejrůznější databáze – jejich přehled najdete na stránkách knihovny mff.cuni.cz/knihovna či na Portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy pez.cuni.cz. Matfyz na jejich předplácení vynakládá nemalé prostředky (řádově v milionech korun), tak si jich patřičně važte a hojně je využívejte. Další možností, kde hledat informace o dokumentech (a to jak tištěných, tak elektronických), je celouniverzitní vyhledáváč UKAŽ ukaz.cuni.cz.

Na výše uvedené webové stránce najdete i elektronický katalog knihovny (přes příslušnou ikonku můžete hledat také v katalozích ostatních fakult UK). Při hledání dokumentu přímo v regále vám ráda pomůže služba u výpůjčky.

Registrace do libovolné knihovny UK je zdarma a stačí vám pouze studentský průkaz. Na webových stránkách Ústřední knihovny UK vyplníte elektronickou přihlášku, ke které se dostanete pomocí svých přístupových údajů do SISu. Jak se jednou v zaregistrujete, můžete navštěvovat i všechna ostatní oddělení a dílčí knihovny univerzity.

Poradenská pracoviště

Na Matfyzu jsou k dispozici různé poradenské jednotky, určené studentům všech oborů, ročníků a původu. Jsou to Kariérní poradenské centrum (KPC MFF UK), Poradenství pro studenty se speciálními potřebami, Program Erasmus – fakultní koordinátor RNDr. Ondřej Pangrác Ph.D., International CUNI Club a další. Více informací naleznete na jejich webových stránkách.