Stipendia

Při studiu můžete získat 3 základní typy stipendií a to prospěchové, ubytovací a sociální. Dalšími druhy jsou ještě účelové stipendium a pak různé granty a vědecká stipendia. Za účelem hladkého přidělení (a především vyplacení) daného stipendia je vhodné hned na začátku studia fakultě sdělit číslo účtu v SISu.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium je přidělováno na konci akademického roku na celý rok příští (akademický); v prvním ročníku se vyplácí už v letním semestru podle výsledků zkoušek ze zimního semestru – pokud se budete pilně učit od prvního dne školy, můžete dostat příspěvek na prázdniny. Jeho výši určuje každý rok děkan a je vypláceno ve dvou mírách, podle ročníku a známkového průměru. Typicky na něj mají nárok studenti, kteří v daném akademickém roce získali alespoň 60 kreditů (pro zimní semestr prváku 30), nepřekročili standardní dobu studia (3 roky na Bc.) a jejich vážený průměr známek ze všech zkoušek, které skládali, nepřekročí danou hranici. Podrobná pravidla pro přiznání stipendia naleznete v předpisech fakulty.

Aktuálně platné předpisy jsou uvedeny na stránce se studijními předpisy.

Ubytovací stipendium

V průběhu začátku zimního semestru je navíc možné zažádat o ubytovací stipendium, na které má každý student, nebydlící v Praze, nárok. Jediné, co je nutné, je vyplnit formulář na [sociálně potřební studenti mohou zažádat o ubytovací stipendium ve zvýšené výměře](is.cuni.cz/webapps/ is.cuni.cz/webapps/). Částka činí cca 600 Kč/měsíc, záleží na výši prostředků pro daný rok. Ubytovací stipendium bude zasíláno každé 3 měsíce v průběhu roku na účet, který jste do formuláře zapsali.

Více informací je uvedeno na webu v sekci Stipendium na podporu ubytování na webu UK.

Sociální stipendium

Pokud je vaše rodina v tíživé sociální situaci, můžete požádat rektora UK o tzv. sociální stipendium. Pro jeho přiznání se posuzuje zejména výše příjmů rodiny a počet vyživovaných osob. Podmínky přiznání nelze úplně jednoduše formulovat, pokud však máte podezření, že byste na sociální stipendium mohli dosáhnout, neváhejte kontaktovat například své studentské zástupce ze SKASu, kteří vás určitě dokáží nasměrovat na osobu schopnou vám kvalifikovaně poradit.

Účelové stipendium

Účelové stipendium je jednorázové stipendium, na které máte nárok nejčastěji, když dosáhnete úspěchu ve sportovní či odborné soutěži, při službě v labu nebo když pomáháte s propagací fakulty.

Fakultní grant

A konečně jsou tu stipendia na SFG, což je zkratka pro studentské fakultní granty. Grant si můžete vymyslet sami, ale většinou se využívá nabídky kateder. Přihlásit se musíte pro podzimní kolo do 15. listopadu a pro jarní kolo do 15. května, váš projekt pak posoudí komise pro studentské granty. Více info na stránce SFG - Studentské fakultní granty.

Vědecké a doktorské stipendium

V magisterském a doktorském studiu pak budete mít ještě víc možností – různá vědecká stipendia za pomoc při výzkumu nebo výuce, univerzitní nebo dokonce státní granty… A samozřejmě, doktorandi dostávají svůj formou stipendia doktorského.