Sportovní akce

Sportovní dny pro studenty a zaměstnance Matfyzu.

Děkanský sportovní den

Den, v jehož průběhu je zrušená výuka, a studenti fakulty se mohou zúčastnit různých turnajů. Bývá také turnaj studenti vs. zaměstnanci.

Rektorský sportovní den

  • Termín: květen

  • Web: [[http://rektorskyden.cuni.cz/|rektorskyden.cuni.cz]]

  • **Kontakt: [[http://ktv.mff.cuni.cz/|Katedra tělesné výchovy]]

Den, v jehož průběhu je zrušená výuka, a studenti se mohou zúčastnit různých turnajů. Bývá také turnaj studenti vs. zaměstnanci.