Poradenská pracoviště

Na Matfyzu jsou k dispozici různé poradenské jednotky, určené studentům všech oborů, ročníků a původu. Jsou to Kariérní poradenské centrum (KPC MFF UK), Poradenství pro studenty se speciálními potřebami, Program Erasmus – fakultní koordinátor RNDr. Ondřej Pangrác Ph.D., International CUNI Club a další. Více informací naleznete na jejich webových stránkách.