NPRG065 Programování v Pythonu

Úkoly

1. Úkol - PY MULTIPLICATION TABLE

Úkolem je vytvořit program, který vypíše "malou násobilku" pro číslo zadané jako parametr programu. Tj. např. pro parametr 5 program vypíše:

 1 * 5 =  5
 2 * 5 = 10
 3 * 5 = 15
 4 * 5 = 20
 5 * 5 = 25
 6 * 5 = 30
 7 * 5 = 35
 8 * 5 = 40
 9 * 5 = 45
10 * 5 = 50

Text je vypisován na standardní výstup.

Parametr je v rozsahu 0 až 10 včetně a vždy bude zadán správně, tj. není třeba ošetřovat chyby vstupu.

2. Úkol - PY POSTFIX CALC

Úkolem je vytvořit jednoduchou kalkulačku, která načítá vstup postfixové notaci.

Vstup je čten ze standardního vstupu. Výsledky se vypisují na standardní výstup. Kalkulačka umí sčítat, odčítat, násobit a dělit.

Používat lze čísla odpovídající typu int. Výsledky jsou také typu int, tj. dělení je celočíselné.

Výrazy se oddělují koncem řádku. Na řádku jsou čísla a binární operátory od sebe odděleny alespoň jedním bílým znakem (s výjimkou konce řádku). Po načtení celého výrazu se na výstup vypíše výsledek. Pokud zadaný vstup obsahuje jakoukoliv chybu (nedostatek operandů pro operátor, nedostatek operátorů pro operandy, neznámý operátor, špatný formát čísla, neplatná operace,...), program vypíše řetězec Malformed expression. Prázdný řádek (nebo řádek obsahující pouze bílé znaky) není chyba a je ignorován. V případě dělení nulou se vypíše řetězec Zero division.

Program končí s koncem vstupu.