NPRG013 Název předmětu

Úkoly

1. MULTIPLICATION TABLE

Úkolem je vytvořit program, který vypíše "malou násobilku" pro číslo zadané jako parametr programu.

2.DYN-ARRAY

Úkolem je naimplementovat dynamické pole pomocí obyčejného pole.

3. BIN-TREE

Úkolem je naimplementovat třídu, jejíž instance reprezentují binární vyhledávací strom. Data uložená ve stromu jsou typy int.

4. JUSTIFY

Úkolem je vytvořit program, který zarovná text do bloku na zadaný počet znaků na řádek, tj. každý řádek má právě zadaný počet znaků.

5. QUICK-SORT

Naimplementujte statickou metodu, která bere jako parametr pole intů a setřídí pole pomocí quicksortu. Ikdyž to není v zadání napsané, tak chtějí aby to bylo inplace.

6. POST-CALC

Úkolem je vytvořit jednoduchou kalkulačku, která načítá vstup v postfixové notaci.

7. USER-STAT

Úkolem je napsat program, který vypíše statistiku uživatelů na unixovém systému.