NAIL121 Seminář dobývání znalostí

KV
Učitel:Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D.
Odkaz do SISu:NAIL121

Instalace potřebného softwaru

Oracle knihovna do pythonu

python -m pip install cx_Oracle --upgrade

Oracle instant client

Arch linux

Nástroje pro práci .ipynb