NAIL062 Výroková a predikátová logika

KV
UčitelRNDr. Jakub Bulín, Ph.D.
Odkaz do SISu:NAIL062

Poznámky

Dokumentace

  • pycosat - jeden z těch hezčích SAT solverů (dokumentace + hezké příklady)