Laby

Počítačovým laboratořím říká každý správný matfyzák pouze lab a na Matfyzu jich je naštěstí relativně dost. V každé budově vyjma IMPAKTu a Karlova je nejméně jeden takový, do něhož mají přístup normální uživatelé (studenti Matfyzu). Kromě toho existuje ještě spousta katedrových počítačů, u kterých sedávají studenti vyšších ročníků.

Ve všech labech má přístup k počítačům automaticky každý student univerzity. Přihlásíte se tam pomocí stejných údajů jako do SISu. Někdy je pro založení účtu potřeba odchytit správce a absolvovat školení o specifikách daného labu (to se většinou týká vetřelců z jiných fakult či dalších "speciálních" studentů). K přístupu do labu potřebujete průkaz studenta a uživatelské konto nebo přístup k SISu. Potřebujete-li založit konto, procedura bývá taková, že si člověk zažádá u služby v daném labu, žádosti je zpravidla vyhověno a často okamžitě je konto založeno.

Obsazenost labů závisí na denní době, fázi semestru a poloze v Praze. Nejplnější bývají laby v zimním semestru v období psaní zápočtových programů. Nezapomeňte se řídit řádem daného labu a směrnicí děkana č. 4/2018, ze které např. vyplývá, že se máte k počítačům chovat slušně a že nesmíte používat nelegální software ani psát vulgární e-maily.

V každém labu je tiskárna, tisk stojí jednotně 1 korunu za černobílou stranu A4 a 5 až 15 korun za barevnou. Ne všude je barevná tiskárna. Ve většině labů najdete i scanner. Kromě tisku je možné i zapůjčení věcí jako sešívačka, nůžky, …

Každý lab má svoji webovou stránku, odkazy na ně najdete v rozcestníku.

Jak se do Labu připojit na dálku

Některé laby umožňují vzdálený přístup k počítačům, typicky k těm Linuxovým a přes SSH.

V Rotundě se připojuje k samotným desktopům:

ssh <sis-username>@u-pl{1..20}.ms.mff.cuni.cz

V Karlíně se dá připojit na někeré konkrétní počítače, například:

ssh <sis-username>@labk10.karlin.mff.cuni.cz

Na Malé straně je počítačů víc, na Karlíně se zas můžete přihlašovat přes SSH klíče.

Alternativy

Situace, kdy má počítačová laboratoř zavřeno a spolubydlící si zabral buňku pro radostné trávení času s přítelkyní, jsou časté a může se stát, že budou kolidovat s chvílemi, kdy opravdu potřebujete pracovat. Máte-li notebook, můžete využít noční studovnu v Národní technické knihovně v Dejvicích. Je otevřená kdykoliv, kdy není otevřená vlastní knihovna, je v ní k dispozici WiFi, elektrický proud, záchod a automaty s pitím a bagetami. Registrovat se ale je potřeba někdy v běžných otevíracích dobách – stojí to padesát korun na rok.