Knihovna MFF

Knihovna MFF je rozčleněna na 3 oddělení (matematické, fyzikální a informatické). Oddělení fyzikální se nachází v budově Ke Karlovu 3 (v prvním patře), oddělení matematické v budově Sokolovská 83. Nejmladší je oddělení informatické – sídlí v budově na Malostranském náměstí 25. Zde také najdete fond knihovny lingvistiky. Další, pro studenty nepostradatelnou knihovnou, je Půjčovna skript a učebnic – tu naleznete na Troji, v suterénu budovy IMPAKT v Holešovičkách 2. V ostatních budovách v Troji pak naleznete i další, dílčí knihovny jednotlivých fyzikálních ústavů.

Dalším důležitým zdrojem informací pro studium jsou nejrůznější databáze – jejich přehled najdete na stránkách knihovny mff.cuni.cz/knihovna či na Portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy pez.cuni.cz. Matfyz na jejich předplácení vynakládá nemalé prostředky (řádově v milionech korun), tak si jich patřičně važte a hojně je využívejte. Další možností, kde hledat informace o dokumentech (a to jak tištěných, tak elektronických), je celouniverzitní vyhledávač UKAŽ ukaz.cuni.cz.

Na výše uvedené webové stránce najdete i elektronický katalog knihovny (přes příslušnou ikonku můžete hledat také v katalozích ostatních fakult UK). Při hledání dokumentu přímo v regále vám ráda pomůže služba u výpůjčky.

Registrace do libovolné knihovny UK je zdarma a stačí vám pouze studentský průkaz. Na webových stránkách Ústřední knihovny UK vyplníte elektronickou přihlášku, ke které se dostanete pomocí svých přístupových údajů do SISu. Jak se jednou v zaregistrujete, můžete navštěvovat i všechna ostatní oddělení a dílčí knihovny univerzity.