Jak si odhlásit předmět

Každému se může stát, že se nějaký semestr přecení a napíše si víc předmětů než je v jeho silách. Pro takové případy má škola způsob, jak si předmět odepsat a nepřijít o pokus o splnění předmětu (ty máte pro každý předmět jen dva).

Odepsání předmětu v době předběžného zápisu předmětů

Pokud se rozhodnete si předmět odepsat v době předběžného zápisu předmětů (typicky prvních 14 dnů semestru), můžete si předmět beztrestně odepsat v SISu. A to i v případě, že už jste navštívili nějaké cviko, přednášku či jste odevzdali domácí úkol.

Odepsání později během semestru

Pokud předběžný zápis nestihnete, můžete požádat děkana fakulty o zrušení zápisu předmětu. Tento proces jde udělat kdykoliv až do konce akademického roku (nenechávejte to ale na poslední chvíli, protože s tím spojená administrativa stojí určitý čas). Požádat o zrušení zápisu můžete požádat jen u předmětů, u kterých jste "neučinili pokus o plnění některé z forem kontroly studia tohoto předmětu". Tím je myšleno, že jste se nepokusili o získání zápočtu či složení zkoušky. Je trošku diskutabilní, co je myšleno složením zápočtu. Vždy to je na daném vyučujícím (cvičícím), který vám musí žádost podepsat a souhlasit s tím, že jste se o získání nepokusili.

Samotný proces spočívá ve vyplnění žádosti z webu studijního oddělení. Tuto žádost si následně necháte podepsat patřičným vyučujícím. A pak žádost předáte přes podatelnu na studijní oddělení.