Jak si dělat poznámky [WIP]

Papír

Klasika, kterou, když si nějak očíslujete, tak se dá i digitalizovat.

Stylus

Klávesnice

Základ je psát všemi deseti (nebo jiným způsobem fakt rychle) a používat nějaký dobrý systém pro pohyb v textu. Myš je pomalá! Ověřený systém je Vim, který má podporu v mnoha níže zmíněných editorech a není jen na úpravu kódu. Investice do naučení Vimu se vrátí během měsíce.

Formát

  1. LaTeX - zlatý standard pro psaní matematiky, dělat si v něm poznámky real time je docela náročné a je třeba dost maker

  2. Markdown - jednoduchý formát (třeba této wiki) dá se nakonfigurovat, aby uměl LaTeXovou matematiku

  3. Cokoli jiného - na nematematické předměty asi OK, ale zbytečně velké utrpení

Lokální editory

  1. Neovim - editor s mnoha rozšířeními postavený na Vimu

  2. VS code - rozšiřitelné IDE, kde se samozřejmě dají dělat i poznámky

Sdílené editory

  • Overleaf - v LaTeXu

  • HackMD - v Markdownu s podporou LaTeXové matematiky

  • Google Docs a alternativy - není moc velký kamarád s matematikou, ale má super kolaborativní funkce

  • Notion