Školní gitlab

Především informatici ocení matfyzáckou instanci systému GitLab, kterou najdete na adrese https://gitlab.mff.cuni.cz/. Přihlásit se do ní můžete prostřednictvím svého účtu v CASu. Každý student tam má možnost vytvořit si určité množství repositářů - aktuálně je to 10. Toto číslo ale může být navýšeno po dohodě se správci. Navíc, když vám vyučující repositář založí, nepočítá se do tohoto limitu.

Tento gitlab se využívá často pro odevzdávání domácích úkolů či větších prací jako jsou bakalářky, ročníkové projekty či softwarové projekty.

Více informací je možné najít na webu informatické sekce.