Beánie

Beánie je mnohovrstevnatá studentská slavnost konající se tradičně v období imatrikulací. Vrstvou nejvážnější jest přijímání prváků do stavu matfyzáckého podle prastarého Jarníkova rituálu. V dalších vrstvách se obvykle promítá kultovní film Matfyzák a jiné matfyzácké filmy, pořádají se koncerty matfyzáckých i nematfyzáckých hudebních skupin, bývají různé humorné soutěže a scénky, či slavná výstava Matfyzák včera, dnes a zítra. Ve vrstvě komerční si můžete koupit matfyzácké tričko nebo jiné artefakty s logem i bez něj.

Beánie Aneb pasování prváku do stavu matfyzáckého.

Ve vlastním zájmu se dostavte, protože platí tvrzení kdo nebyl Jarníkován, nedodělá matfyz

Pozor: obrácená implikace neplatí