{{TIN066 Skripta}}

Operace

Insert Find a Delete jsou klasické, ale po provedení je vždy následuje operace Splay, která přesune prvek do kořene stromu pomocí rotací. Konkrétní rotace viz. wikipedie

Důkaz složitosti

Dokazuje se amortizovaná složitos Splay - důkaz na přednášce velmi blízce kopíroval originální důkaz v článku autorů stromu Sleatora a Tarjana.

Reference