{{Předmět|Ochrana Informace I|Antonín Beneš|SWI089}} Přednáška popisuje základní principy ochrany dat a metody, kterými lze zachovat integritu. Ukazuje i vztah mezi bezpečností dat a cenou (finanční náročností) za bezpečnost. Někdy se ale i probírá fyzická ochrana - před povodněmi, bouřkou apod...

Materiály k přednášce

Materiály k přednášce jsou dostupné jako handouty. V době psaní tohoto článku (2017), se mi nepodařilo nalézt novější verzi než z roku 2011. Existuje ještě výtah informací z přednášky na GitHubu Petra Houšky.

Starší materiály

Zkouška

Na zkoušku je neomezeně času. Odpovídá se písemně na papír. Otázky z předchozích let jsou dostupné na fóru.