*klasické pojednání o copyrightu wiki

1. Touto licenční smlouvou autor příspěvku uděluje Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen MatfyzKing) :a. bezúplatnou

:b. časově neomezenou :c. celosvětově platnou

:d. nevýhradní licenci ke svému příspěvku do wiki (dále dílo).

2. Předmětem licence jsou práva dílo

:a. zveřejnit na stránkách wiki.matfyz.cz :b. zařadit do wiki databáze

:c. užívat :d. rozmnožovat

:e. rozšiřovat :f. sdělovat veřejnosti

:g. překládat :e. upravovat

:f. sublicencovat třetím stranám (kterékoli z uvedených práv jednotlivě i dohromady) :g. zařazovat do souborných děl a vytvářet z něj díla odvozená a udílet práva k těmto dílům třetím stranám.

3. Autor prohlašuje, že jeho příspěvek neporušuje zákony České republiky, a že má k vloženému příspěvku taková práva, která mu umožňují jej licencovat MatfyzKing pod touto licencí.

4. Pokud by některý z bodů této licence neodpovídal zákonům České republiky, považuje se za neplatnou pouze nejmenší taková část, aby byl rozpor odstraněn, a zbytek zůstává v platnosti.