Syntax highlighting of Spolek Matfyzák

# Spolek Matfyzák

*Spolek Matfyzák* je studentská organizace, která pro matfyzáky pořádá různé společenské, kulturní a další akce – krom jiného může i za spáchání této kuchařky. Jejím členem může být každý (i bývalý) student MFF, či osoba jinak s Matfyzem spřízněná.

V čele spolku stojí *Náčelník*, který je obklopen *Náčelnictvem*. Na to, aby se ve spolku neděly nekalosti, dohlíží *Rada starších*. Web spolku je na [matfyzak.cz](https://matfyzak.cz/wp/). Kontaktovat nás můžete na adrese [spolek@matfyzak.cz](mailto:spolek@matfyzak.cz), [sos@matfyzak.cz](mailto:sos@matfyzak.cz) nebo také přes [Facebook](https://www.facebook.com/spolek.matfyzak/) či [Instagram](https://www.instagram.com/spolek_matfyzak/). Náčelníka lze kontaktovat přímo pomocí [nacelnik@matfyzak.cz](mailto:nacelnik@matfyzak.cz).

Spolek není personálně stálá organizace; mění se, jak studenti přicházejí a odcházejí. *Staňte se aktivním členem Spolku Matfyzák!* Pokud rádi organizujete, máte podnětné nápady nebo chcete jen vytáhnout nějaká moudra ze starších spolužáků, Spolek je k tomu ideální. Stačí se ozvat na [zajemci@matfyzak.cz](mailto:zajemci@matfyzak.cz). Naučíte se přitom spoustu užitečných dovedností a získáte přehled a další kamarády.

### Sociální sítě
- [Facebook](https://www.facebook.com/spolek.matfyzak/)
- [Instagram](https://www.instagram.com/spolek_matfyzak/)

### Další činnost Spolku

Krom těchto akcí pořádáme každoročně několik dalších. Některé z nich se konávají na Koleji 17. listopadu – patří mezi ně například vědomostní běhací hra *KolejCup**Běh do schodů*, jehož průběh si lze domyslet (současný rekord je 1 minuta a 36 vteřin). Mezi populární akce patří Tour de Pub - pravidelně nepravidelná návštěva nějaké hospody s přátelským popovídáním nad půllitrem piva nebo nepiva. Spolek se snaží páchat i dobročinné skutky, chodí se nepravidelně i darovat organizovaně krev. Stačí sledovat náš Facebook, webové stránky nebo nástěnky ve fakultních budovách a o blížících se akcích se včas dozvíte.

Dále Spolek spolupracuje s jinými organizátory, divadly (sledujte naše stránky pro slevy do několika z nich), prodává trička s logem Matfyzu a jiné předměty (e-shop je na webu) a spravuje tuto kuchařku.

Mimo matfyzácké akce se Spolek Matfyzák účastní i akcí celouniverzitních, jako je třeba akce pro studenty – Studentský jarmark. Dozvíte se na něm, co všechno můžete na univerzitě podniknout, poslechnete si muziku, otestujete menu podzemního klubu a představí se vám jednotlivé spolky.

Kromě toho Spolek zveřejňuje pozvánky na zajímavé univerzitní akce nebo přednášky.

### Celouniverzitní spolky

Na univerzitě pak existuje spousta dalších spolků, nejaktivnější v tom jsou filozofové a právníci. Na matfyzu se nicméně nejvíce projevuje [IAESTE UK](https://www.facebook.com/iaeste.uk/). Trochu jiné postavení má Centrum spolků, studentů a absolventů UK ([cssauk.cz](http://cssauk.cz/)), které tyto spolky v rámci univerzity sdružuje; je tedy takovým spolkem spolků. Mezi současné celouniverzitní aktivity patří například Studentský jarmark či Studentský majáles, Centrum organizuje studentské oslavy 17. listopadu na Albertově a besedy s významnými osobami nebo zprostředkovává spolkům kontakt s vedením univerzity.