Syntax highlighting of Přidělování koleje

# Přidělování koleje [WIP]
V rámci kolejí UK probíhá přidělování koleje přes [REHOS](https://rehos.cuni.cz/crpp/). Buďto je možné v průběhu června zadat do systému žádost o ubytování na vybrané koleji, nebo si v půli srpna vybrat ze zbylých volných kapacit. V prvním případě je nutné zálohu zaplatit po vyhodnocení žádosti, její zaplacení je potvrzením zájmu o dané místo. V případě volného prodeje se záloha platí do 7 dnů od podání žádosti. V obou případech je pak nutné si vybrat v průběhu září v REHOSu den a hodinu nástupu na kolej.

V průběhu začátku zimního semestru je navíc možné zažádat o ubytovací stipendium, na které má každý student nárok. Jediné, co je nutné, je vyplnit formulář na [is.cuni.cz/webapps](https://www.is.cuni.cz/webapps/). Částka činí cca 600 Kč měsíčně. Ubytovací stipendium bude zasíláno každé 3 měsíce v průběhu roku na účet, který jste do formuláře zapsali. Sociálně potřební studenti mohou zažádat o ubytovací stipendium ve zvýšené výměře.