Syntax highlighting of O Fakultě

# O fakultě

## Seznam úspěchů
## [Matfyz v médiích