Syntax highlighting of Magisterská práce

# Magisterská práce [WIP]