Studentský život

Spolky

 • Matfyzak

 • Školní sbor

Akce

 • Matfyz orienťák

 • Ples

 • Beanie

 • Tour de bar

 • Šifrovačky

 • Čajomír

 • Deskovkové večery

Umění

 • Seznam matfyzáckých kapel

 • Matfyz poezie

 • Matfyz umění (ex: ta borka co dělá výstavy renderů fraktálů)

Kultura

Gaming

 • [Oficiální fakultní minecraft server]FakultníMinecraftServer)

Hackatony a soutěže

Studenti