Studentský život

Spolky

  • Matfyzak

  • Školní sbor

Akce

  • Matfyz orienťák

  • Ples

  • Beanie

  • Tour de bar

  • Šifrovačky

  • Čajomír

  • Deskovkové večery

Umění

Kultura

Gaming

  • [Oficiální fakultní minecraft server]Fakultní%20Minecraft%20Server)

Hackatony a soutěže

Studenti