Syntax highlighting of svg

# SFG - Studentské fakultní granty

## Čo to je *Studentský fakultní grant*?

*Studentské fakultní granty* ([*SFG, studentský projekt*](https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studentske-fakultni-granty)) sú práce navyše, populárne najmä medzi študentami fyziky počas leta, hoci si o ne môžu žiadať aj študenti ostatných odborov. Ide o vyskúšanie si práce vedcov na skutočných prístrojoch a problémoch - ale len v malom rozsahu a je to určené pre študentov bakalárskych a magisterských študijných programov (odporúča sa absolvovať aspoň 1. ročník bc, tj. riešiť projekt najskôr v lete po prvom ročníku).

Výstupom SFG je správa (záleží od projektu, môže mať rozsah jednu A4 alebo aj "mini bakalárka") a finančné ohodnotenie v podobe mimoriadneho štipendia - jeho výška sa líši v závislosti od dĺžky projektu. Jednotlivé katedry vypisujú svoje projekty na svojich stránkach alebo [tu](https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studentske-fakultni-granty). Ak sa ti žiaden z projektov nepozdáva, ale predsa by si si rád/rada nejaký zapísal/a, tak stačí napísať e-mail na danú katedru a projekt ti môžu vypísať na mieru. Spôsob žiadania o SFG sa takmer každý rok líši, aktuálne informácie odporúčam overiť na stránkach mff.