Syntax highlighting of Studentské úložiště

# Studentské úložiště

Především v dřívějších, necloudových, dobách, bylo potřeba někam ukládat své soubory. Fakulta proto vytvořila své studentské úložiště, kam si mohou studenti i zaměstnanci ukládat soubory. Výhodou je, že minimálně v laboratoři Rotunda na Malé Straně, je toto úložiště rovnou namapováno na jeden ze síťových disků, tedy je velice snadné tam ukládat své soubory.

Více informací jsou na [dedikované stránce](https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/sluzby/studentske-uloziste).