Syntax highlighting of Pro studenty speciálními potřebami

# Studenti se speciálními potřebami [WIP]


Udělal bych nějaký výcuc Krumpových stránek ve smyslu: Proč se to vyplatí to mít, na jaké obtíže se to dá získat, koho kontaktovat, co za papír podepsat, s kým domlouvat funkční diagnostiku a co je na tom papíře (resp. o co se dá žádat ve smyslu úlev) a jak to funguje v reálu (je potřeba říci to učitelům) etc. 

## Speciální potřeby
- [Stránky Lukáše Krumpa pro studenty se speciálními potřebami](https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~krump/ssp)

- [Kontakt na Lukáše Krumpa](https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~krump)

## Deprese
Jednou z nejčastějších  potíží, se kterými se potýkají studenti (nejen Matfyzu) jsou deprese. Zejména první ročník vysoké školy je náročný, nejenom kvůli obrovské náročnosti a množství probírané látky, ale i kvůli velkým změnám ve stylu a způsobu výuky mezi střední a vysokou školou.

Pokud máte pochybnosti, jestli netrpíte depresí a nebo byste rádi věděli, jak silnou depresí trpíte, můžete si vyzkoušet na následujícím odkazu tzv. Beckův test deprese:


- [Online test na depresi](https://www.cmhcd.cz/stopstigma/beckova-stupnice/)

Je ale nutno mít na paměti, že tento test je pouze orientační. Deprese může s časem měnit svou intensitu i závažnost.

Deprese nejsou jako zlomená noha, pokud jsou neléčené, často se mohou s časem zhoršovat. Univerzita Karlova má k dispozici odborníky na spoustu různých psychických obtíží. Přeci jen diagnostika je vždy spolehlivější od živého člověka, než od neosobního formuláře. 

Neváhejte se tak obrátit na odborníky. Viz následující sekce.


## Funkční diagnóza
Funkční diagnóza je papír, který podrobně popisuje problém, který student má a opatření, kterých má právo využít (např. více času na testy)  

- [Odkaz na osoby provádějící funkční diagnostiku](https://www.ff.cuni.cz/studium/informace-pro-studenty-se-specialnimi-potrebami/)


## Informovaný souhlas
[Informovaný souhlas o zpracování osobních údajů](https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/03/Informovan%C3%BD-souhlas_2016.rtf)