Syntax highlighting of O wiki

# O Matfyz wiki

Wiki pohání [MoinMoin 2](https://github.com/moinwiki/moin/), přesněji [modifikovaná verze](https://gitlab.mff.cuni.cz/matfyzak/wiki/).

S dotazy se můžete mailem obracet na `cerny@matfyz.cz` nebo `dvdkon-matfyzwiki@konarici.cz`.


## Pravidla


<{Box(infobox)}>
![Pravidla](/O%20wiki/CowboyAdvice.jpg)
<{/Box}>

### 1. Při přispívání používejte vlastní rozum a svědomí
Přidávejte jen relevantní věci a pravdivé informace.

### 2. Každý článek musí mít právě jeden nadpis první úrovně (`#`)

### 3. Všechny stránky musí mít hloubku jedna a začínat velkým písmenem (smí obsahovat mezery)
Napřiklad:
- `wiki.matfyz.cz/Zajímavý článek` - **OK**
- `wiki.matfyz.cz/něco/zase něco/Zajímavý článek` - **špatně**

Soubory, které patří ke konkrétní stránce, mohou být zanořené.

## Editování
Každý přihlášený uživatel může wiki editovat, přičemž k přihlašování se používají účty CAS UK (jako např. do SISu nebo Sovy). Stránky jsou psané v Markdownu, přesněji v rozšíření standardu [CommonMark](https://commonmark.org/). Primárními jazyky wiki je čeština a slovenština.

Pozor, mezery musí být (zatím) escapovány v odkazech jako `%20`.

Pozor! Přispíváním do wiki souhlasíte s tím, že váš příspěvek bude šířen pod [licencemi wiki](Licence)! Pokud nemáte právo tento souhlas udělit (např. dílo třetí strany), kontaktujte správce wiki.

### Obrázky
Prvně si na místo, kam by jste chtěli vložit obrázek vložte:
```
![Popis obrázku](/budouci-relativní-adreasa-k-obrazku.png)
```
Pokud na dané adrese už je na wiki nahrané nějaký obrázek, bude vložen do textu. Pokud není, tak se na místě, kde má být obrázek, objeví tlačítko pro nahrání obrázku.

### Tabulky

<{MultiColumn(2)}>
```
|Sloupec  |Další     |
|-----------|--------------:|
|Doleva   |Doprava    |
|A další  |Delší pro efekt|
```

|Sloupec  |Další     |
|-----------|--------------:|
|Doleva   |Doprava    |
|A další  |Delší pro efekt|
<{/MultiColumn}>

---

### Makra

Tato wiki má specificky možnost používat makra pro komplexnější konstrukty, například jako částečnou náhradu HTML tagů používaných třeba na Wikipedii. Přehled všech maker můžete najít ve [zdrojovém kódu](https://gitlab.mff.cuni.cz/matfyzak/wiki/-/tree/master/src/moin/macros), následuje krátký přehled nejpoužívanějších maker:

---

#### Box

Multifunkční makro pro vytváření boxů všeho druhu, nahrazuje `<div>`. Sám o sobě nic nedělá, s použitím vhodných tříd z tématu wiki ale vytváří například homepage wiki.

<{MultiColumn(2)}>
```
<{Box}>
Nic moc...
<{/Box}>
```

<{Box()}>
Nic moc...
<{/Box}>
<{/MultiColumn}>


<{MultiColumn(2)}>
```
<{Box(titled-red)}>
## Nadpis
má červené pozadí!
<{/Box}>
```

<{Box(titled-red)}>
## Nadpis
má červené pozadí!
<{/Box}>
<{/MultiColumn}>

<{MultiColumn(2)}>
```

<{Box([bordered, half-width])}>
S okrajem a dvěma třídami!
<{/Box}>
```

<{Box([avoid-column-break, bordered, half-width])}>
S okrajem a dvěma třídami!
<{/Box}>
<{/MultiColumn}>

---

#### MultiColumn

```
<{MultiColumn(2)}>
- Tento
- text
- bude

<{Box(avoid-column-break)}>
- *ale*
- *tady*
- *se*
- *nezalomí!*
<{/Box}>

- ve
- dvou
- sloupcích
<{/MultiColumn}>
```

<{MultiColumn(2)}>
- Tento
- text
- bude

<{Box(avoid-column-break)}>
- *ale*
- *tady*
- *se*
- *nezalomí!*
<{/Box}>

- ve
- dvou
- sloupcích
<{/MultiColumn}>

---

## Poznámky z předmětů
Dobrý matfyzák je nejen dobrý student, ale hlavně i dobrý kamarád. Proto se rádi podělíme o svoje zápisky z hodin, aby jsme pomohli svým spolužákům. Wiki zatím není vhodná pro sdílení poznámek jako takových (primárně kvůli formátu a struktury wiki).

Proto moderátoři wiki nabízí pomoc se zpracováním poznámek, aby je bylo snazší sdílet mezi spolužáky. Ideální formát je `markdown` nebo `LaTeX`, ale poradíme si i s poznámkami psanými rukou a to na tablet nebo i na papír.

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo chcete s čímkoliv pomoct, napište na email: [cerny@matfyz.cz](mailto:cerny@matfyz.cz).