Syntax highlighting of Meta

# Meta

<{MultiColumn(2)}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Informace
- [O wiki](/O%20wiki)
- [Oficiální repozitář](https://gitlab.mff.cuni.cz/matfyzak/wiki/)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Redakce
- [Články, které je potřeba dopsat](/+tags/WIP)
- [Články, které je potřeba zkontrolovat](/+tags/for-review)
- [TODO](/todo)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Šablony
- [Stránka předmětu](https://wiki.matfyz.cz/%C5%A0ablona%20str%C3%A1nky%20p%C5%99edm%C4%9Btu)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Soutěže
- [Soutěž 2022](/Soutěž)
<{/Box}>

<{/MultiColumn}>