Syntax highlighting of Archiv/Koordinace

Na tejto stránke prebieha koordinácia rôznych udalostí...

= Bakalárske štátnice - informatika =

Tento rok sa prvýkrát vypracovávajú otázky pre bakalársky obor informatika - vo formáte tex. Zdrojové kódy sú dostupné na '''svn://statnice.matfyz.info/svn/statnice/'''(verejný/anonymný prístup na čítanie, zápis na požiadanie - viď http://forum.matfyz.info/viewtopic.php?f=253&t=4506#p22584 )

Kvôli možným konfliktom sa tu budú koordinovať úpravy jednotlivých textov. Ak pracujete na vypracovaní niektorej otázky, pripíšte k nej na tejto stránke svoje meno (nie je až tak nutné pri menších úpravách/opravách). Ak tak nespravíte, riskujete že to bude spolu s vami upravovať niekto iný - a nakoniec tak môže byť vaša práca zbytočná (ked neberieme do úvahy edukačný efekt :o)). Po commitnutí zmien potom svoje meno zase odstránte. Popri úpravách môžte rovno nastaviť farbu jednotlivých otázok podľa stavu vypracovania:

{|
|-
| style="background: #fcc" | Nekompletne vypracované (style="background: #fcc")
| style="background: #fee" | (nastaviť napr. pri priebežnom vypracovávaní)
|-
| style="background: #feb" | Hotovo, nutné skontrolovať (môže obsahovať chyby) (style="background: #feb")
| style="background: #ffc" |  (nastaviť po úplnom vypracovaní - keď si ale nie ste istí úplnosťou a/alebo korektnosťou)
|-
| style="background: #cfc" | Hotovo (style="background: #cfc")
| style="background: #efe" |  (nastaviť ak je to kompletne vypracované, netreba už nič doplniť a neobsahuje to žiadne chyby, o ktorých by ste vedeli)
|-
| style="background: #cdf" | Hotové a overené (style="background: #efe")
| style="background: #eef" |  (nastaviť ak je Hotové a overené profesorom/mi :-) )
|}

Ak je v druhom stĺpci napísané meno, smie zmeny do tejto otázky commitovať len tento človek (resp. v prípade konfliktov bude preferované jeho "riešenie"). V opačnom prípade môže commitovať každý (kto má na svn účet).

Kdo nemá write přístup na svn, může oznámit chybu do [[bc-inf-chyby|seznamu nalezených chyb]]. Podle mě je to lepší, než kdyby zůstaly ty chyby nepovšimnuty, ale pokud se někomu z adminů tento postup nelíbí, tak tuto poznámku klidně smažte.

Nasleduje zoznam tém tak ako sú v svn repozitári:

== informatika ==
=== algoritmy a ds ===
{| border="1"
|- style="background: #fcc"
| Algebraicke algoritmy - DFT, Eukliduv algoritmus.OPS.tex
|
|- style="background: #fcc"
| Algoritmy vyhledavani v textu.OPS.tex
|
|-
| Aproximacni algoritmy.O.tex
|
|- style="background: #feb"
| Binarni vyhledavaci stromy, vyvazovani, haldy.OPS.tex
| 
|- style="background: #feb"
| Grafove algoritmy - prohledavani do hloubky a do sirky, souvislost, topologicke trideni, nejkratsi cesta, kostra grafu, toky v sitich.OP!S!.tex
|
|- style="background:#feb" 
| Hasovani.OPS.tex
| 
|-style="background:#fcc" 
| Kryptograficke algoritmy a protokoly.PS.tex
|
|- style="background:#fcc"
| Metoda rozdel a panuj - aplikace a analyza slozitosti.O.tex 
| Net@
|- style="background: #feb"
| Organizace dat na vnejsi pameti, B-stromy a jejich varianty.OP.tex
| 
|-
| Pravdepodobnostni algoritmy - testovani prvociselnosti.O.tex
|
|- style="background: #feb"
| Sekvencni trideni, porovnavaci algoritmy, prihradkove trideni, tridici site.OPS!.tex
|
|}

=== databazy ===
{| border="1"
|- style="background: #feb"
| Algoritmy navrhu schemat relaci, normalni formy, referencni integrita.OP.tex
| 
|- style="background: #fcc"
| ER-diagramy, metody navrhu IS.P.tex
| 
|- style="background: #fcc"
| Indexy, triggery, ulozene procedury, uzivatele, uzivatelska prava.PS.tex
| joshis
|- style="background: #fcc"
| Konceptualni, logicka a fyzicka uroven pohledu na data.OP.tex
| 
|-style="background: #feb"
| Normalni formy.S.tex
| 
|-style="background: #feb"
| Podstata a architektury DB systemu.OPS.tex
|
|- style="background: #feb"
| Referencni integrita.S.tex
|
|-
| Relacni datovy model, relacni algebra.O.tex
|
|-
| Sprava databazovych systemu.S.tex
|
|-style="background: #fcc"
| SQL.P.tex
| 
|-style="background: #fcc"
| Transakcni zpracovani, vlastnosti transakci, uzamykaci protokoly, zablokovani.O!PS.tex
| 
|-
| Vazba databazi na internetove technologie.PS.tex
|
|-style="background: #fcc"
| Vicevrstevne architektury.PS.tex
| 
|-style="background: #fcc"
| Zaklady SQL.OS.tex
|
|}

=== operacne systemy a hw ===
{| border="1"
|- style="background: #feb"
| Architektury OS.OPS.tex
|
|- style="background: #feb"
| Architektury pocitace.OPS.tex
|
|-
| Cinnost systemu pri spousteni a ukoncovani, konfigurace.S.tex
|
|-
| Instalace software, hromadna, vzdalena a odlozena instalace.S.tex
|
|-
| Instalace systemu, planovani sitove topologie, rozklad zateze.S.tex
|
|-style="background: #fcc"
| Konkretni souborove systemy.S.tex
|
|- style="background: #feb"
| Principy virtualni pameti, strankovani, algoritmy pro vymenu stranek, vypadek stranky, strankovaci tabulky, segmentace.O!PS.tex
|
|- style="background: #feb"
| Procesory, multiprocesory.OPS.tex
|
|- style="background: #feb"
| Procesy, vlakna, planovani.OPS.tex
|
|- style="background: #feb"
| Sbernice, protokoly.PS.tex
|
|- style="background: #fcc"
| Skriptovani a shelly.S.tex
| 
|- style="background: #feb"
| Synchronizacni primitiva, vzajemne vylouceni.OPS.tex
|
|- style="background: #feb"
| Systemy souboru, adresarove struktury.OPS.tex
|
|-
| Velkokapacitni zaznamova media, zalohovani, technologie ukladani a zabezpeceni zaznamu.S.tex
|
|- style="background: #feb"
| Vstupni a vystupni zarizeni, ukladani a prenos dat.OP!S!.tex
|
|- style="background: #feb"
| Vztah OS a HW, obsluha preruseni.PS.tex
|
|-
| Zabezpeceni, system prav, sprava uzivatelskych uctu.S.tex
|
|- style="background: #feb"
| Zablokovani a zotaveni z nej.OPS.tex
|
|-
| Zalohovani, automatizace ukolu, synchronizace, zotaveni systemu.S.tex
|
|}

=== programovanie ===
{| border="1"
|- style="background: #fcc"
| Genericke programovani a knihovny.O!P.tex
|
|- style="background: #fcc"
| Interpretovane jazyky, virtualni stroje.P.tex
|
|- style="background: #fcc"
| Navrhove vzory.P.tex
|
|- style="background: #feb"
| Neproceduralni programovani, logicke programovani.OP!.tex
|
|-
| Objektove orientovane programovani.O.tex
|
|- style="background: #feb"
| Oddeleny preklad, sestaveni, rizeni prekladu.P.tex
|
|- style="background: #feb"
| Organizace pameti, alokacni algoritmy.OPS.tex
|
|- style="background: #fcc"
| Pojmy a principy objektoveho navrhu.P.tex
|
|- style="background: #feb"
| Principy a zaklady implementace objektove orientovanych jazyku a jazyku s blokovou strukturou, behova podpora vyssich programovacich jazyku.P.tex
|
|-
| Principy implementace proceduralnich programovacich jazyku, oddeleny preklad, sestaveni.O.tex
|
|- style="background: #feb"
| Struktura prekladace, lexikalni, syntakticka analyza.P.tex
|
|}

=== siete a bezpecnost ===
{| border="1"
|- style="background: #feb"
| Architektura ISO_OSI.O!PS.tex
|
|-style="background: #fcc"
| Bezpecnost, autentifikace, autorizace, pristupova prava.OPS.tex
| 
|- style="background: #fcc"
| Bezpecnost - IPSec, principy fungovani AH, ESP, transport mode, tunnel mode, firewalls.PS.tex
|
|- style="background: #fcc"
| Druhy utoku a obrana proti nim.PS.tex
| 
|- style="background: #feb"
| Internetove a intranetove protokoly a technologie - DNS, SMTP, FTP, HTTP, NFS, HTML, XML, XSLT a jejich pouziti.PS.tex
|
|- style="background: #feb"
| Rodina protokolu TCP_IP (ARP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, TCP) - adresace, routing, fragmentace, spolehlivost, flow control, congestion control, NAT.O!PS.tex
|
|- style="background: #feb"
| Rozhrani BSD sockets.PS.tex
|
|-
| Sitove, systemove a adresarove sluzby, vzdaleny pristup.S.tex
|
|-
| Spojovane a nespojovane sluzby, spolehlivost, zabezpeceni protokolu.O.tex
|
|- style="background: #fcc"
| Spolehlivost - spojovane a nespojovane protokoly, typy, detekce a oprava chyb.PS.tex
|
|-
| Technologie dalkoveho prenosu dat.S.tex
|
|- style="background: #fcc"
| Zaklady kryptografie, RSA, DES.OPS.tex
|
|}

=== teoreticka informatika ===
{| border="1"
|- style="background: #feb"
| Automaty – Chomskeho hierarchie, tridy automatu a gramatik, determinismus a nedeterminismus.O!PS.tex
| 
|-style="background: #feb"
| Casova slozitost algoritmu, slozitost v nejhorsim a prumernem pripade.OPS.tex
| 
|- style="background: #feb"
| Logika – jazyk, formule, semantika, tautologie.O!PS.tex
|
|- style="background: #feb"
| Normalni tvary vyrokovych formuli, prenexni tvary formuli predikatove logiky.OPS.tex
|
|- style="background: #feb"
| Rozhodnutelnost, splnitelnost, pravdivost, dokazatelnost.OPS.tex
|
|-style="background: #fcc"
| Tranzitivni uzaver.OPS.tex
| 
|-style="background: #feb"
| Tridy slozitosti P a NP, prevoditelnost, NP-uplnost.OPS.tex
| 
|-
| Uzaverove vlastnosti trid jazyku.O.tex
|
|-
| Vety o kompaktnosti a uplnosti vyrokove a predikatove logiky.O.tex
|
|}

== matematika ==
{| border="1"
|- style="background: #feb"
| 01 Cisla.tex
|
|- style="background: #feb"
| 02 Zaklady diferencialniho poctu.tex
|
|- style="background: #feb"
| 03 Postupnosti a rady funkci.tex
| 
|- style="background: #feb"
| 04 Integral.tex
|
|- style="background: #feb"
| 05 Zaklady teorie funkci vice promennych.tex
|
|- style="background: #feb"
| 06 Metricke prostory.tex
|
|- style="background: #fcc"
| 07 Diferencialni rovnice.tex
| 
|- style="background: #feb"
| 08 Algebra.tex
|
|- style="background: #cfc"
| 09 Vektorove prostory.tex
| 
|- style="background: #feb"
| 10 Skalarni sucin.tex
| 
|- style="background: #feb"
| 11 Reseni soustav linearnich rovnic.tex
| 
|- style="background: #feb"
| 12 Matice.tex
|
|- style="background: #feb"
| 13 Determinanty.tex
|
|- style="background: #fcc"
| 14 Vlastni cisla a vlastni hodnoty.tex
|
|-  style="background: #feb"
| 15 Zaklady linearniho programovani.tex
|
|- style="background: #feb"
| 16 Diskretni matematika.tex
| 
|- style="background: #feb"
| 17 Teorie grafu.tex
|
|}

Občas někdo převede TEX do PDF a uloží ho do [[Bakalářská státnice - Informatika - Základy matematiky]]