Syntax highlighting of Studentský život

# Studentský život

## Spolky
- Matfyzak
- Školní sbor

## Akce
- Matfyz orienťák
- Ples
- Beanie
- Tour de bar
- Šifrovačky
- Čajomír
- Deskovkové večery

## Umění
- [Matfyzácké kapely](/Studentský%20život/Kapely)
- [Poezie](/Studentský%20život/Poezie)
- [Výtvarné umění](/Studentský%20život/Výtvarné%20umění) (ex: ta borka co dělá výstavy renderů fraktálů)

## Kultura
- [Matfyz slang](/Studentský%20život/Slang)
- [Matfyz frens (MFF pepe collection)](/Studentský%20život/Frens)
- [Matfyzácké anekdoty](/Studentský%20život/Anekdoty)

## Gaming
- [Oficiální fakultní minecraft server](Fakultní%20Minecraft%20Server)

## Hackatony a soutěže

## Studenti
- [Studentské weby](/Studentský%20život/StudentskéWeby)
- [Studentské projekty](/Studentský%20život/Stydentské%20Projekty)