Syntax highlighting of Studium

# Studium

## Obory
- informatika
- fyzika
- matematika
- pedagigie
## Stipendia
## Státnice
- (Podmínky)
- (Témata)
## Předměty
- (Info)
- (Materiály)
## Erasmus
## Bakalářka
## Magisterské práce
## Doktorské studium
## Ročníkový projekt
## Stáže
## Doporučené jiné školy, které je možné studovat s matfyzem (všcht etc.)