Syntax highlighting of Studium

# Obory
- informatika
- fyzika
- matematika
- pedagigie
# Stipendia
# Státnice
  - (Podmínky)
  - (Témata)
# Předměty
  - (Info)
  - (Materiály)
# Erasmus
# Bakalářka
# Magisterské práce
# Doktorské studium
# Ročníkový projekt
# Stáže
# Doporučené jiné školy, které je možné studovat s matfyzem (všcht etc.)
- Studenty vyrobený software pro studium
  - (Tomův interface na sis)
  - (Davidova appka)
  - (Ofiko uk appka)
  - (Anki)