Syntax highlighting of Studium

# Studium

<{MultiColumn(2)}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Obory
- Informatika
- Fyzika
- Matematika
- Pedagogie
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Stipendia
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Průběh studia
- [Státnice](Státnice)
    - (Podmínky)
    - (Témata)
- [Bakalářská práce](Bakalářka)
- [Magisterská práce]
- [Ročníkový projekt](Ročníkový%20projekt)
- [Doktorské studium](Doktorské%20studium)
- [Stáže](Stáže)
- [Erasmus](Erasmus)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Předměty
- [Fyzika](Fyzika)
- [Informatika](Informatika)
- [Matematika](Matematika)
<{/Box}>


<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Jiné fakulty a školy
Doporučené jiné školy, které je možné studovat s matfyzem.
- VŠCHT
- Přirodovědecká fakulta UK
<{/Box}>

<{/MultiColumn}>