Syntax highlighting of Studentský život

# Studentský život

## Spolky
- Matfyzak
- Školní sbor

## Akce
- Matfyz orienťák
- Ples
- Beanie
- Tour de bar
- Šifrovačky
- Čajomír
- Deskovkové večery

## Umění
- Seznam matfyzáckých kapel
- Matfyzácké vtipy
- Matfyz poezie
- Matfyz umění (ex: ta borka co dělá výstavy renderů fraktálů)

## Kultura
- [Matfyz slang]
- [Matfyz frens (MFF pepe collection)]

## Gaming
- [Oficiální fakultní minecraft server](/Studentský%20život/FakultníMinecraftServer)
- (jak se připojit)
- (pravidla)
- (jak si nainstalovat/upirátit minecraft

## Hackatony a soutěže


## Studenti
- [Studentské weby](/Studentský%20život/StudentskéWeby)
- [Studentské projekty](/Studentský%20život/projekty)