Syntax highlighting of Studentský život

# Studentský život

<{MultiColumn(2)}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Komunity a organizace
- [Spolek Matfyzák](/Studentský%20život/Spolek%20Matfyzák)
- [Matfyz Developer Student Club](/Studentský%20život/Matfyz%20Developer%20Student%20Club)
- [Matfyz Girls](/Studentský%20život/Matfyz%20Girls)
- [BDSMFF](/Studentský%20život/BDSMFF)
- [Školní sbor](/Studentský%20život/Sbor)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Akce
- [Běh do schodů na kolejích 17. listopadu](/Studentský%20život/Běh%20schodů)
- [Ples](/Studentský%20život/Ples)
- [Beanie](/Studentský%20život/Beanie)
- [Tour de bar](/Studentský%20život/Tour%20de%20bar)
- [Šifrovačky](/Studentský%20život/Šiforvačky)
- [Čajomír](/Studentský%20život/Čajomír)
- [Deskovkové večery](/Studentský%20život/Deskovkové%20večery)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Umění
- [Matfyzácké kapely](/Studentský%20život/Kapely)
- [Poezie](/Studentský%20život/Poezie)
- [Výtvarné umění](/Studentský%20život/Výtvarné%20umění) (ex: ta borka co dělá výstavy renderů fraktálů)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Kultura
- [Matfyz slang](/Studentský%20život/Slang)
- [Matfyz frens (MFF pepe collection)](/Studentský%20život/Frens)
- [Matfyzácké anekdoty](/Studentský%20život/Anekdoty)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Gaming
- [Fakultní minecraft server](/Studentský%20život/Fakultní%20Minecraft%20Server)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Hackatony a soutěže
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Studenti
- [Studentské weby](/Studentský%20život/StudentskéWeby)
- [Studentské projekty](/Studentský%20život/Stydentské%20Projekty)
<{/Box}>

<{/MultiColumn}>